Monitor Audio

Monitor Audio është një prodhues britanik i sistemeve të bokseve Hi-Fi, duke ofruar sisteme cilësore stereo kinemaje shtëpiake, konfigurime audio me shumë dhoma, bluetooth dhe më shumë.

Filter