Si lidhen kufje me bluetooth

Si lidhen kufje me bluetooth?

Në këtë artikull do të shpjegojmë hapat bazë për të lidhur kufjet me Bluetooth me një pajisje të tretë, si një smartphone, tablet apo laptop. Kjo është një procedurë e zakonshme për shumicën e pajisjeve me teknologjinë Bluetooth, por detajet specifike mund të ndryshojnë nga marka dhe modeli i pajisjes tuaj. Kufjet me Bluetooth ofrojnë liri në lëvizje, prandaj janë bërë zgjedhja e shumë njerëzve për dëgjimin e muzikës, biseda telefonike dhe të tjera.

Hapat për të lidhur kufjet me Bluetooth

 1. Aktivizo Bluetooth në pajisjen tënde:

  Shko në settings te pajisjes tuaj dhe gjej opsionin për Bluetooth. Aktivizo Bluetooth-në nëse nuk është i aktivizuar.

 2. Aktivizo kufjet për lidhje:

  Shumica e kufjeve me Bluetooth kanë një mënyrë te ndryshme aktivizimi për lidhje të reja. Mund të jetë një buton i veçantë për këtë që duhet të mbahet shtypur për disa sekonda. Me pas  kufjet do te tregojnë se janë gati për lidhje.

 3. Gjeni pajisjen në pajisjet e afërta:

  Pajisja juaj (smartphone, tabletë, laptop, etc.) do të kërkojë për pajisjet e tjera Bluetooth të afërta. Shiko në listën e pajisjeve të detektuara. Kufjet duhet të shfaqen në këtë listë si një opsion për lidhje.

 4. Lidh pajisjen me kufjet:

  Pasi të gjesh kufjet në listën e pajisjeve Bluetooth, kliko mbi emrin e tyre për të filluar procesin e lidhjes. Mund të kërkohet një kod verifikimi që zakonisht është 0000 ose një numër tjetër i caktuar nga prodhuesi.

 5. Verifikimi dhe lidhja:

  Pasi të verifikosh kodin (nëse kërkohet), pajisja juaj do të lidhet me kufjet me Bluetooth dhe një njoftim që ju jeni lidhur do të shfaqet në ekran.

 6. Testoni lidhjen:

  Për të qenë të sigurt që kufjet janë lidhur me sukses, dëgjoni disa sekonda muzikë ose ndizni dhe fikni një aplikacion për t’u siguruar që tingujt dhe kontrolli i audios funksionojnë si duhet.

Gati për të përdorur kufjet tuaja

Pas këtyre hapa, kufjet tuaja duhet të jenë lidhur me pajisjen tuaj. Tashme jane gati për t’u përdorur për dëgjimin e muzikës apo biseda telefonike. Kujdesuni për nivelin e baterisë në kufje, sepse lidhja Bluetooth mund të konsumojë energji më shpejt se një lidhje tradicionale. Disa pajisje kanë opsione të tjera për lidhje Bluetooth, si zgjedhja e profilit të audios ose aktivizimi i kontrolleve të shtypjes në kufje për të kontrolluar muzikën pa e prekur pajisjen. Opsionet ndryshojnë midis pajisjeve, kështu që shikoni manualin e pajisjes për detaje. Tani që e dini se si të lidhni kufjet me Bluetooth, shfrytëzoni lirinë e lëvizjes dhe kënaqësitë e dëgjimit të muzikës pa kufizime nga kabllot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


10% ULJE
Bëni Subscribe tani për të marrë kodin e kuponit tuaj në email!
SUBSCRIBE
I agree with the term and condition